Co znajduje zatwierdzenie

Akceptacja jest oficjalna zgoda budynku i musi odbywać się po zakończeniu przed użyciem, czy jest to nowe budownictwo lub remont. Budynki akceptacji jest obowiązkiem władz budowy rozważyć czy obowiązkowego zgodnie z aspektów, takich jak wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, a także czy uzyskana struktura zgadza z pierwotnym zamiarem projektu. Zkolaudovat jest konieczne, na przykład, przyczep kempingowych i dużym garażem . Niektóre mniejsze struktury, takie jak pergole , z zastrzeżeniem jedynie do obowiązku sprawozdawczego.