Co znajduje się w elewacji

Fasada słowo pochodzi od francuskiego „twarzy”, co oznacza, twarz, twarz. Fasada jest wśród akcesoriów zewnętrznych i stanowi modyfikację zewnętrznej ścianie budynku. To tworzy ostateczny wygląd budynku. Fasady budynków historycznych są wymienione, a to nie jest pożądane, aby go zmienić.

Fasada na swoim domu lub garażu każdy wybiera swój własny smak, ale również należy zwrócić uwagę na środowisko i ogólnej architektury otoczenia.