Kim jest inwestor

Inwestorem jest podmiot, który spędza swoje własne środki, nie tylko dla własnego wzbogacenia się, ale także w interesie publicznym lub w interesie innej osoby. Inwestor może mieć różne formy. Może to być bank dom, fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny lub osoba fizyczna. Decyzja o inwestycji zwykle towarzyszy biorąc pod uwagę stopień ryzyka i ewentualnych przyszłych zysków. Inwestor nie może uczestniczyć w zakupie całej kwoty, ale może być tylko jednym z udziałowców.