Jakie są zasoby odnawialne

odnawialne źródła energii są naturalnymi źródłami naturalnej regeneracji. Zasoby te następnie mają możliwość przywrócenia częściowo lub całkowicie. Jest to przejaw naturalnego geofizycznych i energii kosmicznych.  Odnawialne źródła energii są wiatr, woda, słońce, biogaz, biomasa i inne. W pewnej ilości są one dostępne niemal ciągle, która różni się na przykład od paliw kopalnych.  Odnawialne źródła mają jedynie minimalny wpływ na środowisko.