Jakie są zanieczyszczenia

Zanieczyszczenia są emisje , które wchodzą w kontakt z otoczeniem. Normalnie przechowywane w glebie, roślinach i organizmach żywych. Stężenie zanieczyszczeń jest znacznie niższe niż stężenie emisji. Dzieli się na trzy podstawowe kategorie, stałych, gazowych i zanieczyszczeń radioaktywnych. Stałe zanieczyszczenia są wykonane głównie z cząstek pyłu lub aerozolu. Sam proszek nieorganiczny zawiera głównie cząstki metalu, fluorki i siarczany. Proszek organiczny składa się głównie z substancji smolistych i pyłku. Sztywne szkodliwe emisje są głównie ze względu na zmniejszenie widoczności i negatywny wpływ na organizmy żywe. Przy wyższych stężeniach mogą powodować korozję. Gazowe zanieczyszczenia składają się z wielu różnych elementów. Najczęściej związki siarki i chlorowce. Ich pochodzenie jest inna. Mogą produkować rury wydechowe węgiel pojeździe lub mogą być ze spalania tworzyw sztucznych. Zanieczyszczenia gazowe są bardzo szkodliwe, a nawet może być rakotwórcze. Zanieczyszczenia radioaktywne są bardzo rzadkie i występują niemal wyłącznie w wypadkach w obiektach jądrowych.