Jakie są wymagania estetyczne użytkowania gruntów

Estetyczne wymagania dotyczące użytkowania gruntów stanowią umowę pomiędzy dwiema stronami, które określa warunki, na jakich możliwe jest zbudowanie nowego budynku w okolicy. Często architekt zmuszony do projektu także zawierać inne elementy estetyczne, takie jak drzewa, które pomagają ujednolicić charakter architektury otoczenia. Często odbywa się to w obszarach chronionych lub w bliskim sąsiedztwie zabytków architektonicznych.