Jakie są urządzenia sieciowe

Urządzenia sieciowe są napowietrzne lub podziemne linie, w tym armatury, urządzeń i konstrukcji do zarządzania, które zapewniają połączenia gmin, terytoriów, gmin i części budynków dla różnych typów urządzeń.  Budynki muszą być podłączone do źródła wody i zaopatrzenia w wodę, urządzeń do utylizacji ścieków, sieci energetycznych i niezbędnych komunikacji. Należą do nich urządzenia kabla, rury, co prowadzi do produktów energetycznych, danych i telekomunikacji.