Jakie są technika sieć

Sieci inżynieryjne zapewnić dostawę systemów elektroenergetycznych, wody, gazu lub kanalizacji na lądzie.  Obecność narzędzia na wykresie przedstawia strefę ochronną, natomiast brak narzędzi jest opóźnienie i przedłużenie budynku. Przy zakupie narzędzi lądowe odgrywają zasadniczą rolę.  Nie - jeśli media na nieruchomości, należy upewnić się przed zakupem, ile będzie ich stan połączenia i czy jest to możliwe.  Zakup tanią ziemię do domu może być bardzo kosztowne.