Jakie są rozstawione budynki

Odległości od siebie budynków podane są dekretem nr 501/2006 Sb. Ogólne wymagania dotyczące użytkowania gruntów. Odległości między budynkami musi spełniać wymagania architektoniczne, urbanistyczne, sanitarnych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Musi także spełniać szereg wymagań dotyczących ochrony zabytków, wymagania dla światła dziennego, dla dobra życia. Jeżeli szeregowa tworzy wolną przestrzeń, to odległość musi wynosić co najmniej 7 m. Odległość garaże, małych budynków na nieruchomości, takie jak pergole i wiaty na samochód, od granic sąsiednich budynków nie powinna być mniejsza niż 1,5 metra. Odległość zewnętrzna krawędź dachu nie może być większa niż 1m.  Na obszarach, gdzie domy spełniających wymagania punktu widzenia urbanistycznego, mogą być małe struktury na granicy.