Jakie są rowek instalacja

Rowki instalacyjne są rowki, które są zainstalowane w ścianach budynków. Mogą one prowadzić, na przykład, woda lub ścieki przewodów lub kabli elektrycznych lub transmisji danych. Jest to możliwe, aby w końcu być pokryte tynkiem.