Jakie są przewód

Przewody zapewniają ochronę kabla. Obecnie produkowane głównie z plastiku. Ich funkcją jest zabezpieczenie przewodów przed zewnętrznymi wpływami ujemnych, takich jak wilgotność i gryzoni. Pomimo rury można rozciągnąć dowolny typ kabla - Dane elektryczne i telefoniczne. To zależy od wymiarów rury.