Jakie są przepisy i zastosowanie układu terytorium

Przepisy to przepisy, które ograniczają wykorzystanie i rozmieszczenie na terytorium. Pochodzą one z kraju obowiązujące przepisy są zatwierdzone lub autonomicznie zatwierdzającym planowanie dokumentacji. Korzystanie wykorzystanie regulacje i obszar układ ustala warunki długoterminowych zgodnie z którym jest to możliwe, aby umożliwić budowę, zmiany lub zmian w sposobie użytkowania gruntów.