Jakie są pigmenty

Pigmenty są substancjami chemicznymi, że ich obecność na odbarwienie powodują komórki, które jest oparte na selektywnej absorpcji światła. Pigment może być substancja nieorganiczna, które stosuje się przede wszystkim w dziedzinie wizualnych. Istnieje 16 grupy nieorganicznych pigmentów - tytan, miedź, kobalt, arsen, kadm i inne. Pigmenty są stosowane do pokrywania metali.