Jakie są odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii mają duże znaczenie w zakresie zrównoważonego podejścia do środowiska. Odnawialne źródła energii w Czechach jak woda, wiatr, promieniowanie słoneczne, biomasy i biogazu, energii zużywanej przez pompy ciepła, biopaliw ciekłych i energii geotermalnej.  Odnawialne źródła energii są wykorzystywane do produkcji energii dla przemysłu, transportu i gospodarstw domowych.  Odnawialne źródła energii w Republice Czeskiej są obsługiwane przez różne dotacje.