Jakie są mineralnych materiałów budowlanych

Materiały mineralne są oddzielne grupy składającej się z cementu, wapna, gipsu, żwir, piasek, beton. Piasek jest podstawą dla większości z tych materiałów - wapienne = + piasek, beton, żwir piasek + =. Spoiwa te są podzielone na utwardzanie w powietrzu i pod wodą (gips, wapno).