Jakie są granice budynków

Granica jest próg rozwoju, który oznacza koniec ziemi na której można budować. Limit ten jest pozornie nie do pokonania. Istnieje możliwość, aby przenieść go do środka, ale to tylko pod warunkiem, że pozwala on na budowie.