Jakie są długowieczne projekt

Budowa długiej żywotności to konstrukcja, która jest zaprojektowana i wykonana tak, że może on pełnić swoją funkcję w dłuższej perspektywie. Zazwyczaj jest to co najmniej dziesięć lat. Życie rozumie się zdolność do prac budowlanych w ramach normalnej pracy, ale jeśli istnieje poważne uszkodzenia, to życie jest drastycznie zmniejszona. W wielu przypadkach jest to nawet konieczne, aby przystąpić do rozbiórki budynku.