Jakie rośliny energetyczne

Rośliny energetyczne są rośliny, które są uprawiane na energię zysku w postaci węglowodoru. Ta biomasa jest używana głównie do spalania, ale rośliny energetyczne są często uprawiane na gazyfikacji lub fermentacji beztlenowej lub produkcji paliw płynnych na bazie. Rośliny te są zazwyczaj podzielone na roślin zielnych i drewna. Najbardziej znanym przedstawicielem roślin energetycznych w Republice Czeskiej jest rzepak.