Jakie jest obciążenie środowiska

obciążenie środowiska jest poważny naturalna równowaga nerušením, zwykle zanieczyszczenie chemiczne. Przez niewłaściwe usuwanie chemikaliów może przeniknąć do gleby, do rzeki lub do wód gruntowych. Ten problem może wystąpić natychmiast, ale mogą wystąpić dopiero po kilku dekadach. Duże obciążenie środowiska oznacza, na przykład ekspansji i kopalniach odkrywkowych, które również wykorzystać niebezpiecznych chemikaliów i gdzie dodatkowo istnieje duża utrata ziem uprawnych i roślinności na skutek działalności górniczej.