Jakie jest natężenie oświetlenia solarnego

Sunlight jedzie do nas w postaci promieniowania elektromagnetycznego. Ilość napromieniowania słonecznego lub bezpośredniego nasłonecznienia wypadku promieniowania słonecznego na powierzchni 1 m2 na 1 sekundę. Jest to gęstość energii, która jest mierzona w kilodżuli na poziomej lub nachylonej powierzchni 1 m2. Promieniowanie słoneczne zależy na słońcu stale, położenia geograficznego, dnia i pory roku, wysokość słońca nad horyzontem, ale także od stanu atmosfery. Jest to ważny czynnik w biosferze, ponieważ zależy to od lokalnej flory i fauny.