Jaki jest termin ważności decyzji o warunkach zabudowy

Ważność zagospodarowania przestrzennego jest to okres, w którym płaci decyzję o warunkach zabudowy na lokalizację budynku, zmieniając zmiany użytkowania gruntów wpływa na stosowanie konsolidacji budowlanego lub terenu. Ważność wynosi 2 lata od daty jej wejścia w życie. Termin może zostać ustanowiony przez Urząd przez okres pięciu lat. Warunki zagospodarowania decyzja w sprawie lokalizacji budynku, zmiany użytkowania gruntów jest ważna na czas trwania budowy i użytkowania gruntów.