Jaki jest podział na strefy

Zagospodarowania przestrzennego pozwala na rozmieszczenie budynków i obiektów na terenie obiektu. Przeznaczenie jest wydawane przez właściwy organ na podstawie budowy gospodarki gruntami lub uproszczone procedury planowania. W przypadku, gdy na danym terytorium przez specjalną regulacji ustalonych przez podmiot inny niż urząd budowlanego stwierdzi, że organ jedynie zgodnie z obowiązującymi opinii Urzędu Budowlanego. Zgłoszony wniosek planowanie zawiera ogólne wymagania oraz podstawowe informacje na temat wymaganego intencji, identyfikację gruntu lub budynku, na którym ma zamiar prowadzić dalsze wskazanie osób posiadających własności lub innych praw majątkowych do sąsiednich gruntów lub budynków na nich, jeśli ich prawo do tej ziemi bezpośrednio dotyczy decyzja.   W przypadku, gdy organ budynek wystarczająco informacji i danych do oceny projektu, może odpuszczać rozprawę. W ciągu 15 dni, po czym strony mogą podnieść swoje zastrzeżenia.