Jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania jest rodzajem dokumentacji planowania, w której celem jest osiągnięcie racjonalizacji prostorvého i funkcjonalny układ terytorium kraju, a także jego wykorzystanie.

Celem zagospodarowania przestrzennego jest znaleźć warunki, które umożliwią dalszy rozwój i zrównoważonego rozwoju, który polega na znalezieniu równowagi pomiędzy środowiskiem, gospodarką i ludzi, którzy mieszkają w okolicy. Powinna ona zaspokoić potrzeby obecnego pokolenia w odniesieniu do eistenci i przetrwania przyszłych pokoleń.

Plan zagospodarowania został sporządzony w Republice Czeskiej na podstawie ustawy nr 183/2006 Coll budynku. Jest on wydawany przez radę gminy, wchodzi w życie piętnastego dnia po zaksięgowaniu publicznego zawiadomienia na tablicy ogłoszeń. Územmní Plan wykonany sentencji i uzasadnienia. Rysunki te są publikowane w Merika 1: 5000 lub 1: 10 000th Wydane na podstawie planuje materiały analityczne, badania, analizy obszaru lub na podstawie badań regionalnych.  Projekt planu zagospodarowania przestrzennego ocenia postępowanie sporów o jego ekstradycję biura regionalnego, która jest producentem przedstawiła projekt planu rozwoju.