Jaka jest żywotność budynku

Budowanie wartości życia jest bardzo ważne, szczególnie w zakresie wyceny budynków. Życie jest ściśle związana zużycie. Dokładny okres użytkowania budynku nie może być ustawiony. Dzieli życie gospodarcze, techniczne, prawne i moralne. Żywotność techniczna jest ściśle związane z poszczególnymi elementami konstrukcyjnymi i ich funkcjonalności. Każdy budynek składa się z wielu materiałów i elementów, które mają zróżnicowaną życie.

Żywotność budynku wpływa w budowie fundamentów, konstrukcji i projektu budowlanego, projektu technicznego, sposobu i intensywności użytkowania budynku, realizacji lub braku realizacji regularnej konserwacji, remontów i modernizacji wdrożeniowych. Ważnym pojęciem jest długość życia. Nie można oczekiwać, że dzięki znajomości konstrukcji i zastosowanych materiałów. Na przykład, w dobrze wykonanej budownictwie mieszkaniowym można oczekiwać żywotność do 300 lat w budynkach publicznych i 400 lub więcej. W drewnianych budynków , to jest około 100 lat.