Jaka jest wysokość głównego gzymsu

Wysokość głównego gzymsu jest zgłaszane jako maksymalne dopuszczalne względnych wymiarów. Środki są na ogół w środkowej części każdego elewacji budynku wyjątkowo długi elewacji budynku może być ustawiony w żądanej wysokości głównego podziału listwą n mniejsze segmenty.  Wysokość głównej gzymsu pochodzi od wysokości budynku. Na przykład U-kondygnacyjny budynek, to 1/16 budynku, dwa piętra w budynku w wysokości 1/30.  Główny budynek występ kończy się na połączeniu dachu. Jest uzasadnione w zawieraniu strukturę kratownicy. Gzyms zwisu 400-600 mm.