Jaka jest wysokość budynków

Wysokość budynku jest sumą wysokości gzymsu i dachu wysokościach.  W przypadku budynków, które nie przekraczają wysokość ponad 5m nie trzeba pozwolenia na budowę. Dla budynków gospodarskich do wysokości 7 m.  Do szklarni i innych małych obiektów, takich jak pergole czy szopach na wysokość samochodu nie może przekroczyć 2 m budynku. W przeciwnym razie trzeba ubiegać się o pozwolenie na budowę.  Parametry te nie mają zastosowania do wymienionych budynków.  Czy Twój dom jest w obszarze chronionym, można zobaczyć w pobliskim biurowcu.