Jaka jest szerokość przestrzeni ulicznej

Szerokość przestrzeni ulicznej może być traktowane jako odległości przeciwległych liniach ulicznych.  Minimalna szerokość hali, gdzie dostęp do budynku mieszkalnego wynosi 12 m, jeżeli jest to jednokierunkowa komunikacja może być zmniejszona do 10 m. Minimalna szerokość hali, w której dostęp do domu rodzinnym 8 m, jeśli jest komunikacja jednokierunkowa, to może być zmniejszone do 6,5 m. Część przestrzeni publicznej jest również co najmniej jeden pas ruchu dla pieszych o szerokości min. 2 ms użytkowania wózka. Minimalna szerokość komunikacji pomiędzy poletkami Rozporządzenie określa ogólne wymagania dotyczące użytkowania gruntów 501/2006 Coll.