Jaka jest różnica loading

spoiny poziome są przeguby ceramicznych pustaków. wspólne łóżko jest uformowana tak, że cegły są rozłożyć warstwę zaprawy, która tworzy staw murowane łóżko. Grubość spoiny na cegły wapienno-stosować wyniki od wysokości konstrukcji modułowej 250 mm, a zwłaszcza od wysokości cegły.  Zaprawa klejąca lub muszą być stosowane w taki sposób, aby wypełnić spoiny.  Idealny Grubość spoiny wynosi 12 mm. Ładowanie luka nie powinna być zbyt gruba, ani zbyt cienki. 

Jeżeli złoże Wspólne inna grubość jest zmniejszona wytrzymałość murze nierównomierne naprężenia generowane miejsca, które następnie są przyczyną dylatacyjnych.