Jaka jest procedura administracyjna

Zarządzanie administracyjne jest procesem organu administracyjnego, który wyda decyzję w sprawie cofnięcia, utworzenie lub modyfikację praw lub obowiązków specjalnie wyznaczone osoby. Procedura administracyjna obejmuje również proces przeprowadzany w zakresie postępowania egzekucyjnego do wydawania warunków, procedura zawierania umów publicznych, itd. Postępowanie administracyjne w Czechach regulować kpa, który ustanawia ogólną procedurę postępowania administracyjnego. Podstawowe zasady są ważne dla interpretacji, są stosowane oddzielnie, bezpośrednio regulować zachowanie podmiotów administracyjnych figurka. Postępowanie sądowe rozpoczyna jego rozpoczęciem na wniosek lub z własnej inicjatywy, a następnie zbierają dokumenty, zapewniając pasażerom, następnym krokiem jest decyzja, przegląd zarządzania i cofnięcie.