Jaka jest górna powierzchnia gotowej podłogi

Górną powierzchnią gotowej podłogi jest oznaczony, co jest typowe budowy widoku z góry rysunków i części. Jest to oznaczenie numeryczne.