Jaka jest gęstość

Gęstość jest stosowany w budownictwie do opisu właściwości materiałów budowlanych. Jest to gęstość pozorną, wskaźnik masy ciała do jego masy. Zawarte są również pory, szczeliny i puste przestrzenie. Objętość określa się z wymiarów zewnętrznych. Wielkość fizyczna zależy od zawartości wilgoci. Jeśli pory wypełnione powietrzem, to gęstość nasypowa materiału w stanie suchym. Jeżeli materiał ma niską porowatość, są wartości gęstości i gęstości nasypowej równe.  Z materiału o dużej porowatości, gęstość nasypową w stanie suchym, jest zawsze mniejsza niż gęstość.