Jaka jest częstotliwość

Częstotliwość, znany również jako częstotliwość jest wielkością fizyczną, która wskazuje czas, w którym cykl jest zakończona. Jest to liczba powtórzeń wykonanych w określonym przedziale czasowym. Częstotliwość przedziału czasu i jako takie są mierzone w sekundach.