Czym jest społeczność

Wioska jest spółką publiczną, podmiotem prawnym. Jest podstawową jednostką administracji publicznej. W zależności od rodzaju wsi wykonuje administracji państwowej.  W Republice Czeskiej, gminy są określone w ustawie o gminach. Według GUS w Czechach 6259 gmin i powiatów. 

Wioska jest autonomiczne, które są integralną rozgraniczenie. Korporacja publiczna z własnymi aktywami zarządza.  W stosunki prawne działające w ich imieniu, ponosi również odpowiedzialność Wynika to z tych relacji. Gmina wykonuje administracji państwowej na mocy uprawnień.  Prawu i przepisom, które zostały wydane na podstawie ustaw, uchwał rządowych dyrektyw władz centralnych.