Czym jest kultura rolnictwo

Hodowla kultury jest dowodem na ziemi według relacji użytkowników. Rodzaj użytków rolnych to grunty orne, łąki, ugory, trwałe użytki zielone. uprawy trwałe są winnice, pola chmielu, sady, szkółki, szybko rosnące gatunki drzew. W innych kulturach to zalesione grunty, stawy, tereny nieprodukcyjnych, etc.  kultura hodowli należy rozumieć jako rekultywacji gruntów i uprawie roślin. W przypadku uprawy roślin na dużym obszarze w kategoriach monokulturze. plantacje leśne nie nadają się do pogorszenia użyteczności gruntów rolnych i non-odporny. uprawy rolne stanowią gatunki roślin uprawianych na gruntach rolnych, obszar zasiewów lub posadzonych roślin uprawnych.