Czym jest kolektor

Kolektor ma kilka znaczeń, które różnią się od pola oddziału. Ogólnie rzecz biorąc, kolektor słowo oznacza „kolektor”. W przemyśle budowlanym, a także wskazuje podziemnych struktur liniowych, na przykład tunel. W elektronice z kolei jest częścią. Fizyka wie, kolektory słoneczne, które są częścią energii słonecznej i są przeznaczone do przesyłania energii z promieni słonecznych w energię innego rodzaju, zwykle elektrycznym.