Czym jest geodezja

Geodezja to dziedzina nauki, której celem jest zbadanie wymiary i właściwości fizyczne ziemi, ich części lub przedmiotów, które są poza nią. Badanie jest złożona metodologia matematyczne, fizyczne i geometryczne. Geodezja określa wzajemne położenie punktów, które znajdują się na powierzchni gruntu układu współrzędnych. To ostatecznie pozwala na tworzenie bardziej szczegółowych map, które mogą mieć klasycznej formie papierowej lub zostać przekształcone w formie wirtualnej. Geodezji jest podzielony na górny i dolny. Geodezja wyższa bada oblicze ziemi i obliczenia sieci geodezyjnych. Koncentruje się ona na dużych obszarach, takich jak hrabstw lub stanów parzystych. Dolna geodezja, przeciwnie, zajmuje obszar pomiaru mniejszą skalę. Obliczenia są jednak o wiele bardziej dokładne.