Czym jest gaz ziemny

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, łatwopalny gaz. Głównym składnikiem jest metan. Korzyści z porowatych skał osadowych, które są zamknięte w pułapkach strukturalnych, jak olej. Znajduje się oddzielnie, czy olej lub węgiel kamienny. Jest on stosowany jako źródło wodoru, który jest stosowany do wytwarzania nawozów azotowych. Dzięki metan ma w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi, a najmniejszy odsetek CO2 jest uważana za bardzo przyjazne dla środowiska paliwa. Dla pojazdów używanych na sprężony lub skroplony formie.  Gaz ziemny jest sama w sobie bezwonny, dlatego dodaje się do niektórych z pachnących gazów. Jest zatem możliwe określenie stężenia zapachu w powietrzu, które jest większe niż 1%. Jest on stosowany w przemyśle chemicznym i paliw. gaz ziemny w charakterze bakeriálním biogennego rozkładu substancji organicznych, z termogeniczne oleju lub nieorganicznego krzepnięcia magmy.