Czym jest ergonomia

Ergonomia jest dyscypliną naukową, która zajmuje się rozwiązania systemowego, aby połączyć składniki ludzkie i inne systemu tak, że osoba w jego wysiłkach tak skuteczne, jak to możliwe. Dzięki ergonomii robią, aby poprawić warunki nie tylko w miejscu pracy, ale także w życiu w ogóle. Badanie to nie dotyczy tylko jednej dyscypliny, ale rozciąga się ogólnie do wszystkich ludzi. Współpracuje z wszystkich możliwych czynników, środowisk i systemów.