Czym jest emisyjność

Emisyjność jest zmienna z Dimension Zero. Te atrybut optyczny, który określa ilość światła emitowanego z materiału i jego stosunku do ilości, która, w takich samych warunkach temperatury uchwyt emitują czarne ciało. Emisyjność jest stosowany głównie w dziedzinie termografii. Termografia pomocą kamer na podczerwień do środków, które można określić temperaturę obiektu, do którego są skierowane. Kamery są często wykorzystywane w budownictwie, ponieważ za ich pomocą można wykryć wady w izolacji domów.