Czym jest dziennik budowy

Do dziennika budowy rejestrowane są informacje na temat postępu prac na budowie. Pamiętnik zawiera oryginalny certyfikat i dwie kopie. Strony są numerowane, brak wolnego miejsca może zostać pominięty. Prowadzić dziennik budowy jest obowiązek wynikający z ustawy § 157 ustawy nr. 183/2006 Sb. (Akt). Budowa prowadzi dziennik w budynkach, z zastrzeżeniem pozwolenia na budowę. Dla innych budynków trzeba zachować tylko prosty zapis budynku. Dziennik musi być prowadzone od początku budowy, aż do momentu, kiedy usuwa wszelkie usterki i zaległości budynek jest prawidłowo transmitowany. Do dziennika budowy są zapisywane rekordy praktyk roboczych, ich kontekstu i odchyleń pogodowych z rysunków zatwierdzonych przez władze budowlanego i innych istotnych informacji. Dziennik musi być archiwizowane przez okres dziesięciu lat.