Czym jest dokumentacja projektu planowanie

Projekt dokumentacji planowania jest przetwarzany po zaakceptowaniu kompleksowej opinii. Wstępny proces dokumentacji zagospodarowania przestrzennego prowadzi do wioski z własnej inicjatywy, na wniosek organu władzy publicznej lub do wniosku dotyczącego obywatela wsi.
Projekt dokumentacji planowania są przetwarzane na podstawie zatwierdzonego przydziału lub na podstawie zatwierdzonych wytycznych dla pozyskiwania opracowanie procesów wsi i oceny oddziaływania na temat zrównoważonego rozwoju terytorium. Ekspres do czasu ogłoszonego wspólnego spotkania i wydał projekt planowanie dokumentacji do publicznej wiadomości. Wniosek jest oceniany przed jego wydaniem przez urząd regionalny.