Czym jest dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jest zbiorem dwuwymiarowych schematów i rysunków, które towarzyszą części tekstu, który służy jako opisy budynków lub urządzeń.  Na podstawie dokumentacji projektowej muszą być zaprojektowane każdego budynku.  Dokumentacja projektowa musi być podporządkowana wymogom budownictwa, które są podane w ustawie budynku i jego powiązanych przepisów.

Dokumentacja projektu mogą być przetwarzane wyłącznie przez autoryzowany personel. Rysunki mogą mieć na celu prezentację lub orientację, czy może nagrać oryginalny stan obiektu. Głównym celem jest pokazanie rzeczywistego stanu miejsca lub obiektu i dostarczyć wystarczającą ilość informacji dla konstruktorów i producentów.
 
Dokumentacja projektowa jest poddanie wymagania konstrukcyjne, które są regulowane przez ustawy Budowlanej i różnych związanych z przepisami. Dokumentacja projektowa w oblastit rozwiązanie techniczne musi spełniać ogólne wymagania techniczne dotyczące konstrukcji i terytorium niektórych miastach muszą spełniać wymagania dotyczące budowy przez zarządzeń miejskich.