Czym jest dokumentacja planowania archiwizacji

Planowanie dokumentacji jest dokumentem, który opisuje projekt budowy w wyznaczonym obszarze. Składa się on z części tekstu i grafiki. Tekst zawiera propozycje głównie na projektowaniu i rozwoju osadnictwa w tym regionie. Element graficzny składa się wtedy z rysunku, który przedstawia koncepcję transportu terytorialnej stabilności ekologicznej ani żadnych kreślenia ważnych minerałów. dokumentacja Planowanie jest archiwizowany w ratuszu gminy i można śledzić w Internecie.