Czym jest decyzja o zmianie wpływu budowy na użytkowanie gruntów

Decyzja o zmianie wpływu budowy na użytkowanie gruntów, tworzenie warunków dla nowego wykorzystania budynku, który różni się od warunków, które zostały ustawione planu regulacyjnego lub decyzji o jego lokalizacji i znacząco wpływa na środowisko i wykorzystania budynku.  Zmień wpływ wykorzystania budynków w terenie może być oparte tylko na warunkach zabudowy.