Czym jest decyzja o zmianie użytkowania gruntów

Decyzja o zmianie przeznaczenia gruntów ustanawia nowy sposób korzystania z gruntu oraz warunki jego stosowania. Decyzja ta jest wydawana krajobrazu, utworzenia obszaru górniczego, parking, przeładunku i dystrybucji obszarów, zarówno publicznych jak i niepublicznych cmentarzysko, konfigurowania i anulowanie winnice, pola hop, lasy, parki, sady, modyfikację gruntów mających wpływ na infiltrację wody. Kolejność na zmianę wykorzystania przedstawionego przez wnioskodawcę na piśmie, wraz z całą dokumentacją.