Czym jest Arch

Łuku konstrukcję architektoniczną rozciągający się otwór w murze. Zakrzywiony łuk tworzy również sufity murarskich łożyska, dachów i mostów. Powodem budowy łuków ściany rozkład nacisku na boki i ścisnąć siły ścinające i na zginanie. Istnieje łuki sklepienia numer. Najbardziej znanym przykładem trójkątny łuk, pełny łuk, złamany łuk, Tudor, paraboliczny, i wiele innych.