Co znajduje się zbiornik wyrównawczy

Zbiornik wyrównawczy jest pojemnikiem, który służy do równoważenia zmian objętości płynu, dla których zmiana temperatury. Działa jako regulator ciśnienia systemu. Ekspansywne pojemniki są powszechnie stosowane w systemach grzewczych i solarnych, a także może pracować jako część linii do picia wody. Ekspansywne pojemniki są podzielone na otwarte i zamknięte. Otwarte są umieszczone na dostatecznej wysokości, powyżej rury, na przykład gruntu. Dziś jest już przestarzały, ale jest to rozwiązanie. Zbiornik zamknięty ekspansji są nowoczesne i są stosowane na przykład w przewodzie powrotnym i pompy. System ten lepiej rozprowadzać ciśnienie.