Co znajduje się w spokojny ruch komunikacyjny

Komunikacja jest uspokoił ruchu drogi, który jest częściowo lub całkowicie wyłączone pojazdy transportowe. W szczególnych warunkach, jednak taka komunikacja może być udostępniona do zasilania pojazdów lub pojazdów serwisowych. Dla może wystąpić taki warunek, na przykład, wypadek, błąd w odcinku trasy lub organizowanie demonstracji lub muzycznych lub sportowych wydarzeń większą skalę.