Co znajduje się w reżyserskim praca

Overhead praca, wszystkie prace na budowie domu, który nie jest pobierana po sprawozdaniu z pracą opartą na rzeczywistych ilościach, ale w zależności od kosztów materiałowych i czasowych.