Co znajduje się w rekultywacji

Rekultywacja to zestaw działań, które czynią je niepożądana ingerencja zatarte krajobrazu. Najczęściej przedmiotem rekultywacji obszaru bliznami po wydobyciu węgla, kamieniołomach. Efektem jest przekształcenie obszarów powierzchni lasów, pól i rekreacyjnej.  Znamy rekultywację techniczną i biologiczną. W ciągu 60 lat był popularnym rekultywacja rolnicza, od lat 80-tych i rekreacji w latach 90-tych stał się popularnym rekultywacji jezior napełniania.